IMG_6372.jpg

Adrianas minnesfond

Kastanjens fjäril

Vi har beslutat att starta upp en minnesfond för vår djupt saknade vän och elev, Adriana. Fonden kommer att finansiera ett stipendium som ska delas ut årligen, till någon som verkar för ett samhälle fritt från våld, som vill motverka mobbing, som är en bra vän, eller annat som eleverna just nu är i färd att specificera kriterier för.

 

Vill ni vara med och bidra, med lite eller mycket till minnesfonden går det bra att swisha till tel: 0736553735 (numret går till skolans rektor och kommer att ändras till ett som enbart är för fonden).Skriv "minnesfond" i meddelandefältet.

 

Vår önskan är att bidra med något meningsfullt och viktigt och använda vår sorg och ilska över det fruktansvärda som har hänt, på ett konstruktivt sätt. Stipendiet blir en del av ett arbete där vi vill vara med och arbeta för en bättre och tryggare värld för våra unga att växa upp i.

På bilden intill är det träd, en bok, som vi har planterat till minne av Adriana och som står på en vacker plats på skolgården. Vi ska bygga bänkar runtom och platsen är till för alla som vill känna närhet och samhörighet med Adriana. Mälarträd har skänkt trädet till skolan.