top of page
IMG_6372.jpg
adrianalogga.png

Adrianas minnesfond

Kastanjens fjäril

Den 2/8 2020 hände det som inte får hända. Vår älskade vän, klasskamrat och elev blev skjuten till döds i vad som visats sig vara en uppgörelse mellan kriminella. Adriana var helt oskyldig och föll offer för meningslöst våld där gärningsmännen tappat allt grepp om värdet av människoliv. Adriana blev 12 år.

För att bidra till ett samhälle där liknande händelser aldrig mer ska inträffa vill vi uppmärksamma och stötta både organisationer och individer, som på olika sätt verkar för en bättre framtid för alla barn och ungdomar som växer upp idag.

Adrianas minnesfond kommer årligen att dela ut två utmärkelser, där den ena delen ska gå till en organisation som aktivt arbetar brottsförebyggande med fokus på ungdomar. Den andra delen kommer att delas ut till en elev på Freinetskolan Kastanjen, som på något sätt utmärkt sig i Adrianas anda. 

Vill ni vara med och bidra, med lite eller mycket till minnesfonden går det bra att swisha till tel:1232395648 . Det går också bra att överföra ett bidrag direkt till kontonummer 6182-413181278, i Handelsbanken.

På bilden intill är det träd, en bok, som vi har planterat till minne av Adriana och som står på en vacker plats på skolgården. Vi ska bygga bänkar runtom och platsen är till för alla som vill känna närhet och samhörighet med Adriana. Mälarträd har skänkt trädet till skolan.

bottom of page