top of page

OM SKOLAN

Freinetskolan Kastanjen

Freinetskolan Kastanjen ligger i det natursköna Slagsta i Norra Botkyrka utanför Stockholm. Skolan ligger mitt i naturen med närhet till Mälaren med ett ypperligt läge för olika uteaktiviteter och att använda verkligheten som lärobok. 

 

Skolan arbetar med freinetpedgogik som grund, vilket bland annat innebär att det är viktigt med elevinflytande och demokratiska arbetsformer. Vi arbetar ämnesövergripande med ett gemensamt tema varje termin och låter både handen och hjärnan få jobba genom estetsika lärprocesser.

 

Lust att lära är en viktig del av vår pedagogik, vilket visar sig i elevernas sökande efter nya kunskaper både då det gäller faktakunskaper, att utveckla sitt kreativa skapande och att utvecklas som person.

Freinetskolan Kastanjen är en mångkulturell skola, med kulturer från olika världsdelar som berikar vår verksamhet och där vi lär oss av varandra.

bottom of page