top of page

TEMA

Tema

Varje termin arbetar hela skolan med tema som t ex ”de fyra elementen”. Man kan jobba med tema på många olika sätt. Man kanske delar in sig i grupper och sedan får en grupp bli eld, en annan vatten osv. Sedan kan eldgruppen berätta för de andra.

 

I slutet av terminen brukar alla klasser presentera vad det har arbetat med för föräldrarna. Då blir de ofta teater, sång, musik och utställningar.

Tidigare presentationer:
Temapresentation
Titta nu
bottom of page