top of page
IMG_6372.jpg
adrianalogga.png

Adrianas minnesfond

Årets utmärkelse till en organisation

Organisationen ska aktivt arbeta brottsförebyggande, våldsförebyggande, jämlikhetsfrämjande eller på något annat sätt för att aktivera ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Positiva exempel där barn och ungdomar kan erbjudas alternativ och göra aktiva val för sin egen framtid kommer att lyftas. 

 

2023 års utmärkelse till Adrianas minne, tilldelas föreningen Förenade Förorter för det viktiga arbete de utför för att skapa trygghet, hopp och framtidstro för ungdomarna i våra förorter. 

Här kan ni läsa motiveringen till beslutet.

Adriana var en ung flicka med drömmar om en bättre värld, där hon själv ville vara med och göra skillnad. Att dela ut denna utmärkelse är ett sätt att fullfölja hennes önskan och samtidigt vara en del av ett samhälle som vill sätta stopp för det meningslösa våld som drabbar urskillningslöst både inom och utanför den kriminella världen. 

Årskurs nio på Freinetskolan Kastanjen ansvarar för att göra en bedömning utifrån uppsatta kriterier och att granska de nominerade organisationerna. För att nominera en organisation skickas ett mejl till maria.nordheden-gard@kastanjen.nu. I ämnesraden ska det stå ”Nominering minnesfond”. I mejlet ska det framgå vilken organisation som nomineras, kontaktinformation till organisationen och en motivering till nomineringen.

Tidigare stipendiater

Vill ni vara med och bidra, med lite eller mycket till minnesfonden går det bra att swisha till tel:1232395648 . Det går också bra att överföra ett bidrag direkt till kontonummer 6182-413181278, i Handelsbanken.

bottom of page